//Kultura i teže pokretljivim

Kultura i teže pokretljivim

 

 

Cilj je teže pokretljivim osobama poboljšati pristup frekventnim lokacijama unutar Dioklecijanove palače i stare gradske jezgre.

“Liftovima i rampama do UNESCO-vih spomenika u Splitu”

 

270.000 eura putem USEFALL-a

Do lipnja slijedeće godine u Zlatnim vratima će se postaviti dizalo, lift/platforme na istočnom ulazu u povijesnu jezgru, kod Srebrenih vrata Dioklecijanove palače, te kosi lift, odnosno rampa na zapadnom ulazu u povijesnu jezgru, unutar dva prolaza s Trga Republike – Prokurativa prema susjednim ulicama. Sve to omogućeno je 270 tisuća eura vrijednim EU projektom USEFALL- UNESCO Site Experience For All, kojem je cilj teže pokretljivim osobama poboljšati pristup frekventnim lokacijama unutar Dioklecijanove palače i stare gradske jezgre. Projekt traje 18 mjeseci, a provodi se zajedno s partnerima iz Italije i Hrvatske, Comune di Ravenna, Fondazione Aquileia, Venetian heritage cluster i gradom Porečom, a uključuje 12,5 milijuna stanovnika koji žive u programskom području.

Dobiveni novac iz USEFALL-a Grad Split će se iskoristiti i za izradu mape s informacijama o dostupnosti kulturnih objekata osobama s invaliditetom, organizirati radionica za turističke vodiče, predstavnike udruga, kulturnih ustanova kako bi ih se informiralo o postojanju takve mape i naposljetku će se izraditi video o gradu Splitu, odnosno području projektnih aktivnosti.

 

Projekt je nastavak realiziranog EU projekta EX.PO.AUS provedenog u okviru IPA Adriatic programa prekogranične suradnje.

I.D.

Doktore, hitno!