//Bol u leđima – rak krvi?!

Bol u leđima – rak krvi?!

 

Zahvaljujućim lijekovima nove generacije stopa preživljenja udvostručena je u posljednjih petnaest godina, no za razliku od, primjerice, susjedne Slovenije, hrvatski pacijenti tu šansu još nisu dobili.

“Multipli mijelom – rak krvi za koji u Hrvatskoj nisu dostupne sve suvremene terapije”

Multipli mijelom, zloćudno je oboljenje plazme stanice, vrste bijelih krvnih stanica koje se nalaze i rastu u koštanoj srži, a važan su dio imunološkog sustava. Ova progresivna bolest, poznata je i kao plazmocitom. U Hrvatskoj u prosjeku oboli 250 osoba godišnje, no zbog nespecifičnih simptoma poput bolova u leđima, kroničnog umora te slabokrvnosti, bolest često nije prepoznata u ranoj fazi.

Multipli mijelom neizlječiva je bolest, no zahvaljujući novim terapijskim mogućnostima danas se liječi sve uspješnije. Nove generacije lijekova udvostručile su stopu petogodišnjeg preživljenja i osjetno unaprijedile kvalitetu života oboljelih, što je posebno važno ako znamo da je među oboljelima sve više mlađih, radno sposobnih osoba.

„ U svijetu se u liječenju multiplog mijeloma primjenjuju učinkovite inovativne terapije, no nažalost  neke od njih još uvijek nisu dostupne hrvatskim pacijentima. Iako su se u posljednjih godinu dana dogodile određene pozitivne promjene te su od strane HZZO-a na listu lijekova uvršteni neki novi lijekovi, još uvijek značajno zaostajemo za drugih zemljama EU,  i to je potrebno mijenjati. Osim toga, nekim  pacijetima koji se već dulje vrijeme liječe od multiplog mijeloma, zbog ograničavanja upotrebe lijekova prema linijama liječenja, nažalost nisu na raspolaganju čak niti svi lijekovi trenutno dostupni u Hrvatskoj. To je potrebno regulirati, a cjelokupnu praksu uskladiti s razvijenim europskim državama. Riječ je najčešće o bolesnicima koji su dobrog općeg stanja, koji bi mogli dobro podnijeti terapiju i imati dobru kvalitetu života“, izjavila je prim.dr. Sandra Bašić-Kinda, s KBC Zagreb, voditeljica Radne skupine za Multipli mijelom Hrvatske kooperativne grupe za hematološke bolesti – KroHem.

 

„U Hrvatskoj je u ovom trenutku oko 750 osoba oboljelih od multiplog mijeloma i značajan broj liječnika obiteljske medicine nikada se nije susreo s tom dijagnozom. Nužno je ukazivati na specifičnosti ove bolesti kako bismo pridonijeli njezinom prepoznavanju i ranijem dijagnosticiranju, obzirom da rana dijagnoza bitno utječe na produljuje života i podizanje kvalitete života, ali i značajno umanjuje troškove zdravstvenog sustava jer se na vrijeme mogu primijeniti optimalne terapije.“, dodaje Mira Armour, direktorica Udruge.

Liječenje multiplog mijeloma je kompleksno i zahtijeva multidisciplinarne timove sastavljene od hematologa, ortopeda, fizioterapeuta, psihologa, transfuziologa i drugih specijalista. Bolest predstavlja i teret za cijelu obitelj, neovisno o tome je li riječ o radno aktivnoj, mlađoj osobi s obitelji ili pak starijem članu koji zahtijeva cjelodnevnu brigu.

 

Neprofitna udruga MijelomCRO osnovana je 2011. s ciljem pružanja podrške oboljelima od multiplog mijeloma, njihovim obiteljima i njegovateljima u Hrvatskoj i regiji. Udrugu vode oboljeli, članovi njihovih obitelji i drugi zainteresirani pojedinci. Udruga promiče zajedničke interese oboljelih kod zdravstvenih vlasti, farmaceutskih tvrtki, ustanova i svih uključenih u liječenje; zalaže se za unapređenje liječenja i poboljšanje dostupnosti novih lijekova i terapija, rano prepoznavanje multiplog mijeloma kao bolesti, jednak tretman oboljelih u zdravstvenim ustanovama diljem Hrvatske; promiče i podržava povezanost liječnika i oboljelih i izvan bolnica. Poboljšanje kvalitete života tijekom liječenja i dugo preživljenje oboljelog najvažniji su cilj i misija djelovanja Udruge.

I.D.

Doktore, hitno!