//70 posto depresivne djece razmišlja o suicidu

70 posto depresivne djece razmišlja o suicidu

“U Hrvatskoj godišnje suicid počini 70-tak osoba mlađih od 24 godine”

Svako peto dijete u dobi od 12 godina ima problem s mentalnim zdravljem, a svako deseto kliničku depresiju koja zahtijeva liječničku pomoć, pokazao je pilot-projekt proveden u vrtićima i osnovnim školama u Gradu Zagrebu. U svakom razredu, dakle, sjedi najmanje dvoje djece koje zbog depresije treba stručnu pomoć i podršku. Čak 70 posto depresivne djece razmišlja o samoubojstvu.

U Hrvatskoj se godišnje počini oko 700 samoubojstava, a 10 posto njih počine osobe mlađe od 24 godine.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, 10 – 20 % djece i mladih globalno imaju neki psihički poremećaj. Polovica svih mentalnih poremećaja počinje prije 14. godine, a tri četvrtine do sredine 20-ih godina.

Nedostatak znanja, neupućenost, stigma i diskriminacija često su razlog zbog kojeg se na probleme mentalnog zdravlja gleda drugačije u usporedbi s problemima tjelesnog zdravlja. Stigma i neznanje smanjuju šansu da osoba potraži pomoć, ali i da joj potrebnu pomoć pruže pojedinci i stručnjaci u zajednici, upozoravaju stručnjaci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Svjetska federacija za mentalno zdravlje je, u suradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom, povodom obilježavanja Svjetskog dana mentalnog zdravlja 2016. godine istaknula globalnu potrebu da se pojača svijest o jednakoj važnosti mentalnog i tjelesnog zdravlja na razini opće populacije kao i potrebu učenja vještine psihološke prve pomoći, odnosno prve pomoći u području mentalnog zdravlja, upravo kako bismo mogli pomoći osobama koja proživljavaju psihičke krize, jednako kao što se pruža prva pomoć kod tjelesnih hitnih stanja.

Zdravstvena pismenost u području mentalnog zdravlja podrazumijeva skup znanja i vjerovanja o mentalnom zdravlju i bolestima koja pomažu prepoznavanju poteškoća i poremećaja, kao i prevenciji i tretmanu problema mentalnog zdravlja. 

I.D.

Doktore,hitno!