//Odvikavanje elektroničkim cigaretama

Odvikavanje elektroničkim cigaretama

 

“Elektroničke cigarete, da ili ne?”

Jesu li elektroničke cigarete korisne za prestanak ili smanjenje pušenja, i jesu li sigurne ako se koriste u tu svrhu?!

Elektroničke cigarete (e-cigarete) su elektronički uređaji koji stvaraju aerosol nalik dimu, a koji korisnik udiše prilikom njihova korištenja. Taj dim obično sadrži nikotin bez većine drugih toksina (otrova) koje pušači udišu kad puše cigarete. E-cigarete postale su popularne među pušačima koji žele smanjiti rizik povezan s pušenjem. Ovaj Cochrane sustavni pregled napravljen je s ciljem da se analizira mogu li e-cigarete pomoći pušačima da prestanu pušiti ili da smanje pušenje, i jesu li e-cigarete sigurne kad se koriste u tu svrhu.

Značajke istraživanja

Autori sustavnog pregleda pretražili su literaturu dostupnu zaključno do srpnja 2014. i pronašli su 13 kliničkih pokusa koji su odgovorili na ta pitanja. Dvije studije su usporedile e-cigaretu s ili bez nikotina. Te su studije ocijenjene niskim rizikom od pristranosti. Provedene su u Novom Zelandu i Italiji, a analizirale su jesu li osobe uključene u istraživanje prestale pušiti tijekom najmanje 6 mjeseci. U jednoj su osobi sudionici htjeli prestati pušiti, ali u drugoj studiji nisu. Istraživanje provedeno među osobama koje su htjele prestati pušiti također je usporedilo e-cigarete s nikotinskim naljepcima. Ostale studije nisu razvrstale sudionike u terapijske grupe tako da u njima nije napravljena izravna usporedba e-cigarete s nekom drugom intervencijom. Takve studije nam daju mnogo manje informacija o tome mogu li e-cigarete pomoći u prestanku ili smanjenju pušenja.

Ključni rezultati

Kombinirani rezultati iz dviju studija koje su uključile više od 600 osoba pokazuju da korištenje e-cigareta koje sadrže nikotin povećava vjerojatnost za dugoročni prestanak pušenja u usporedbi s e-cigaretama bez nikotina. Korištenje e-cigareta s nikotinom također je pomoglo pušačima da smanje količinu pušenja najmanje za pola u usporedbi s e-cigaretama bez nikotina. Nije bilo moguće odrediti je li e-cigareta bolja od nikotinskog naljepka za prestanak pušenja jer je broj ispitanika u toj studiji bio premalen. Potrebno je provesti više studija da bi se istražio taj učinak. Ta je studija pokazala da su osobe koje koriste e-cigaretu imaju najmanje 50% veću vjerojatnost da će prestati pušiti u usporedbi s osobama koje koriste nikotinski naljepak. Ostale su studije bile loše kvalitete, ali podupiru prikazane rezultate. Nisu pronađeni dokazi da korištenje e-cigareta paralelno s korištenjem običnih cigareta povećava vjerojatnost prestanka pušenja. Nijedna od pronađenih studija nije pokazala da osobe koje su koristile e-cigaretu u kratkom roku koji je bio analiziran (dvije godine ili kraće) povećava zdravstvene rizike u usporedbi s pušačima koji nisu koristili e-cigaretu.

Kvaliteta dokaza

Kvaliteta dokaza općenito je niska jer se dokazi temelje na malom broju studija. Potrebno je više kvalitetnih studija o e-cigaretama. Neke od njih već se provode.

ZAKLJUČAK

Kontrolirani pokusi koji su dosad provedeni na ljudima daju ograničene dokaze koji pokazuju da neke vrste e-cigareta (one vrste koje su u tim pokusima istražene) mogu biti djelotvorne za prestanak pušenja i smanjenje količine popušenih cigareta. Međutim, još uvijek nema odgovarajućih dokaza koji bi pokazali koliko su e-cigarete djelotvornije u odnosu na druge metode koje se koriste za prestanak pušenja. Također postoje ograničeni podatci o sigurnosti e-cigareta jer je takvih proizvoda na tržištu mnogo, a samo mali broj tih uređaja ispitan je u kliničkim pokusima. Stoga se može reći da vezano za e-cigarete još uvijek postoji mnogo otvorenih pitanja vezanih za njihovu djelotvornost u usporedbi s drugim metodama za prestanak pušenja, a isto tako i za njihovu sigurnost.

Urednički tim Dokazi u medicini

Doktore, hitno!