//„Kako psiholog pomaže onkološkom bolesniku“ – Ljiljana Vukota, psihologinja

„Kako psiholog pomaže onkološkom bolesniku“ – Ljiljana Vukota, psihologinja

 

Psihološki suport 

Suočavanje s teškom bolešću koja može imati smrtni ishod težak je životni zadatak i za osobu sa snažnim kapacitetima za suočavanje sa stresom i razvijenim učinkovitim strategijama suočavanja što nažalost mnogi nemaju.
Vijest o dijagnozi karcinoma nosi spoznaju o mogućnosti mnogih gubitaka od kojih je jedna i smrt. Takva bolest je traumatično iskustvo i psiholog joj pristupa kao i svakom klijentu koji se javlja sa teškoćama koje je uzrokovala trauma, naravno prilagođeno samoj osobi, vrsti trauma i kapacitetima osobe.

Trećina do polovina oboljelih osoba osim dobre socijalne i obiteljske podrške treba i podršku stručnjaka, na prvom mjestu psihologa.

Uobičajeno se susrećemo sa stanjima anksioznosti, depresivnim stanjima poremećajima prilagodbe, pa i seksualnim i kognitivnim smetnjama koje je moguće dovesti u vezu s doživljajem bolesti, teškoćama integracije bolesti u svakodnevni život. U težim slučajevima javljaju se i simptomi PTSP. Osim bazičnih znanja , vještina i alata u radu s ovakvim teškoćama, psiholog treba imati određene specifične spoznaje o samoj bolesti i učincima medicinskih terapiju na emocionalnu i kognitivnu sferu života. U tretmanu mora pokazati empatiju, sigurnost u sebe, steći povjerenje, pružiti sigurno okruženje i najvažnije pokazati realni optimizam u pogledu poboljšanja kvalitete života oboljele osobe.

Kvalitetan psihološki suport poboljšava motiviranost pacijenta za liječenje i osnažuje ga za svakodnevno funkcioniranje i suočavanje s mnogim neizvjesnostima u liječenju karcinoma. Psihoterapijske tehnike kojima se služi ovise o naobrazbi psihologa, ali već bazična znanja daju nam alate za korisne I dobre intervencije.

psihologinja Ljiljana Vukota, voditeljica Centra za psihološku pomoć Udruge “SVE ZA NJU”

http://www.psihoportal.com/index.php/hr/psihoportal-mala-skola-psihologije/1354-pomoc-onkologija-psiholog

Doktore, hitno!