//“Prehrana po krvnim grupama- neutemeljena teorija”- dokazi u medicini

“Prehrana po krvnim grupama- neutemeljena teorija”- dokazi u medicini

 

Krvne grupe i prehrana

Svako malo iskrsne novi revolucionarni način prehrane koji će vam promijeniti život. Prehranu po krvnim grupama propagiraju neki autori od kojih je najpoznatiji “naturopat” Peter J. D’Adamo koji je 1996. u SAD-u objavio knjigu na tu temu. Iako on tvrdi da je prikupio ” više od 1000 znanstvenih članaka o krvnim grupama i njihovoj povezanosti s bolestima, biokemijom, prehranom i antropologijom”, nikad nije napravio kontrolirani pokus o prehrani po krvnim grupama. Usprkos tome, D’Amico tvrdi da krvna grupa određuje kemiju tijela u tolikoj mjeri da bi osobe s krvnom grupom A trebale jesti vegetarijansku prehranu i meditirati, da bi osobe s krvnom grupom 0 trebale iz prehrane izbaciti žitarice i baviti se aerobnim vježbama. Slične neznanstvene preporuke dao je i za krvne grupe B i AB. Tvrdi da se jedenjem prehrane koja odgovara pojedinoj krvnoj grupi tijelo potiče na učinkovitiju probavu, zbog čega će osoba izgubiti višak kilograma, imati više energije i takva prehrana će navodno pomoći u sprječavanju bolesti.

U znanstvenoj literaturi nisu pronađeni nikakvi dokazi koji bi poduprli teorije o tome da se čovjek treba hraniti određenim namirnicama zbog toga što ima određenu krvnu grupu. Niti su pronađeni ikakvi znanstveni dokazi o tome da bi za pojedinu krvnu grupu takva vrsta prehrane donijela određene koristi u smislu sprječavanja ili liječenja bolesti i dugovječnosti. Tek kad (i ako) se naprave objektivna klinička istraživanja o blagotvornim učincima pojedinih namirnica kod osoba koje imaju određenu krvnu grupu, tek tada će postojati znanstveni dokazi o prehrani po krvnim grupama.

 

U znanstvenim krugovima postoji suglasje da takva prehrana nije utemeljena na znanstvenim dokazima.

 

Sustavni pregled koji su 2013. objavili Cusack i suradnici navodi da nisu pronađeni dokazi koji bi potvrdili da prehrana po krvnim grupama ima ikakve učinke na zdravlje.

Wang i suradnici su 2014. objavili studiju o testiranju povezanosti krvnih grupa i biomarkera kardiometaboličkog zdravlja te njihovi rezultati provjereni na 1455 ispitanike nisu našli dokaze da prehrana po krvnim grupama ima temelja. Jedenje hrane koja je bila u suprotnosti s definiranom hranom za pojedinu krvnu grupu također nije dovela do lošijih rezultata u ispitanika.

Autori tih istraživanja upozoravaju da bi za potvrdu teorije o prehrani po krvnim grupama trebalo napraviti propisna klinička ispitivanja, u kojima će se usporediti ispitanici koji jedu hranu “po krvnim grupama” s ispitanicima koji jedu “uobičajenu hranu”.

Do tada se prehrana po krvnim grupama može smatrati neutemeljenom teorijom koju na temelju osobnih uvjerenja šire osobe koje za te tvrdnje nemaju primjerene dokaze iz znanstvenih istraživanja.

 

Urednički tim Dokazi u medicini

Doktore, hitno!

http://dokaziumedicini.hr/ima-li-ikakvog-smisla-prehrana-po-krvnim-grupama/