//Međunarodni je dan migranata

Međunarodni je dan migranata

„Većina migranata nema uvjete života dostojne čovjeka“

U ovom trenutku u svijetu je 258 milijuna migranata!  Broj ljudi koji živi izvan svoje zemlje neprekidno raste, a većina ih nema pristupa osnovnim socijalnim pravima. Opća skupština Ujedinjenih naroda je 2000. godine 18. prosinca proglasila Međunarodnim danom migranata. Na taj je dan 1990. godine usvojena Konvencija o zaštiti prava migrantskih radnika i članova njihovih obitelji. Obilježavanjem Međunarodnog dana migranata, se podsjeća na značajan doprinos koji migranti daju ekonomijama svojih zemalja i zemalja u koje migriraju te naglašava važnost poštivanja njihovih ljudskih prava i osiguravanja uvjeta života dostojnog čovjeka.

Glavni tajnik UN-a António Guterres poručio je još prošle godine da su migracije stalna pojava i da postojeći faktori ratova, klimatskih promjena, nejednakosti u društvu i želje za boljim uvjetima života pokazuju da će migracije i dalje postojati te da je odgovor na taj izazov učinkovita međunarodna suradnja u rukovođenju migracija u svrhu osiguranja poštivanja ljudskih prava. Ove je godine istaknuo da prikupljeni dokazi ukazuju na značajni doprinos migranata u stvaranju ekonomskog, kulturnog i socijalnog potencijala država u koje dolaze te da je neprijateljski stav prema migrantima u zemljama domaćinima nažalost u porastu. Guterres je istaknuo i da solidarnost nikad nije bila potrebnija nego danas.

I.D.

Doktore, hitno!