//Dan defektologa

Dan defektologa

 

„1. ožujka Nacionalni dan edukacijskih rehabilitatora“

 

Ove godine se po drugi put u Republici Hrvatskoj obilježava Nacionalni dan edukacijskih rehabilitatora. Edukacijski rehabilitaror je naziv sljednik za defektologa.  

Proglašenje Nacionalnog dana inicirala je nevladina udruga, Savez edukacijskih rehabilitatora Hrvatske, a podržalo Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Zašto baš 01. ožujka?

Prvi ožujak je vezan za dan smrti profesora Tomislava Špoljara, koji je početkom 20. stoljeća u Varaždinu inicirao osnivanje i rad prvih pomoćnih odjeljenja za učenike s poteškoćama u razvoju. Godine 1963. osnovao je Visoku defektološku školu pri Sveučilištu u Zagrebu koja je u to vrijeme bila prva i jedina visokoškolska ustanova sveučilišnog studija defektologije u Hrvatskoj, ali i u cijeloj tadašnjoj državi.

Proglašenjem 01. ožujka Nacionalnim danom edukacijskih rehabilitatora ističe se njihovo značenje i uloga kako u ustanovama u kojima djeluju, tako i u široj društvenoj zajednici, posebice jer svojim znanjem uklanjaju predrasude prema djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom, zagovaraju i promiču prava djece s teškoćama u razvoju i njihovih roditelja.

Doktore, hitno!