//I epidemiolozi 24 sata dnevno!

I epidemiolozi 24 sata dnevno!

„Spremni za incidentne epidemiološke situacije“

 

Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZZO) pozvao je svoje županijske ispostave da ugovore 24- satno dežurstvo epidemiloga na svom području.

„U svakoj županiji bit će ugovoren po jedan liječnički tim koji će obavljati službu pripravnosti u djelatnosti higijensko-epidemiološke zdravstvene zaštite. Time se osigurava kontinuirana skrb našim osiguranicima u slučaju incidentnih epidemioloških situacija“, poručuju iz HZZO-a.

Naime, člankom 17. Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja objavljene u »Narodnim novinama« broj 32/19., u djelatnosti higijensko-epidemiološke zdravstvene zaštite utvrđena je mogućnost ugovaranja 24-satne pripravnosti. Na razini svake županije predviđena je kao potrebna, jedna pripravnost u kojoj sudjeluje doktor medicine, spec. epidemiologije/javnog zdravstva. Pripravnost će se ugovarati osnovom dostavljene ponude županijskih zavoda za javno zdravstvo. Zavodi koji žele podnijeti ponudu, mogu je dostaviti u nadležni regionalni ured/područnu službu Zavoda na podlozi za dostavu ponude.

I.D.

Doktore, hitno!