//Sigurnost hrane

Sigurnost hrane

 

„Europski parlament usvojio nova pravila kako bi se povećalo povjerenje potrošača“

Zastupnici Europskog parlamenta danas su odobrili nova pravila koja su već usuglašena s ministrima EU-a, a kojima se jamči pouzdaniji, transparentniji i objektivniji postupak procjene rizika za sigurnost hrane u EU-u.  Pravila su prihvaćena s 603 glasa za, 17 protiv i 27 suzdržanih.

Uz pomoć novih pravila stvorit će se zajednička europska baza podataka naručenih studija kako bi se tvrtke koje podnose zahtjev za odobrenje odvratilo od toga da skrivaju studije s nepovoljnim zaključcima. To će Europskoj agenciji za sigurnost hrane (EFSA) omogućiti da podnesene studije objavi kako bi ih mogle prekontrolirati treće strane. Tako bi se moglo utvrditi postoje li i drugi relevantni znanstveni podaci ili studije uz pomoć kojih bi se jamčila točnost ocjena.

Osim toga, kako bi se osigurala transparentnost novih pravila, podnositelji prijave moraju objaviti sve informacije koje su bitne za procjenu sigurnosti; Međutim, neke informacije, kao što su izrada ili proizvodni proces, mogu biti povjerljive.

Naposljetku, novim se zakonom podupire i provedba novog postupka savjetovanja prije podnošenja zahtjeva, kojim se omogućuje EFSA-i da upućuje podnositelje zahtjeva o tome kako pravilno podnijeti zahtjev za odobrenje, čime taj postupak postaje pouzdaniji.

„Taj nam sporazum omogućuje da se postupak odlučivanja temelji na znanstvenim dokazima, da se jamči visoka razinu sigurnosti i javnog zdravlja u Europi. Istodobno, čineći ovaj postupak transparentnijim, stječe se veće povjerenje javnosti”, izjavila je izvjestiteljica Pilar Ayuso, (EPP, Španjolska).

Nova pravila donesena su kao odgovor na primjedbe u okviru europske građanske inicijative o glifosatu, u vezi s transparentnošću znanstvenih studija korištenih za procjenu pesticida. Temelji se i na postupku provjere prikladnosti Općeg zakona o hrani, koji je Komisija pokrenula 2014., a dovršila u siječnju 2018.

Vijeće ministara sada treba službeno odobriti tekst prije nego što stupi na snagu.

Irena Dragičević

Doktore, hitno!