//7.500 Hrvata za „Iskustvo pacijenata“

7.500 Hrvata za „Iskustvo pacijenata“

 

„Tijekom 2019. godine diljem Hrvatske provodit će se zdravstvena anketa u sklopu EU projekta“

Uskoro će vam na kućni prag doći patronažna sestra kako bi nad vama, kao reprezentativnim hrvatskim uzorkom, provela anketu „Iskustvo pacijenata“ u okrivu redovitog istraživanja Eurostat-a, Europska zdravstvena anketa val 3“ (EHIS 3) koje se provodi u zemljama članicama Europske Unije tijekom 2019. godine, priopćio je danas Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ). Anktare će zanimati veše iskustvo prilikom korištenja zdravstvene zaštite u ordinacijama opće/obiteljske medicine i specijalističko-konzilijarnim ordinacijama.

Anketiranje će se provoditi na reprezentativnom uzorku od 3.601 kućanstva koji je priredio Državni zavod za statistiku, na svim osobama u kućanstvu starijim od 15 godina. Odnosno, obuhvatit će 7.500 osoba, metodom „licem u lice“.  Anketari će biti patronažne sestre svih domova zdravlja u Republici Hrvatskoj.

„Povjerljivost podataka će se osigurati činjenicom da se osobni podaci ispitanika ne bilježe već se koristi identifikatori (broj ispitanika). I druge etičke norme u potpunosti će biti poštivane u skladu sa međunarodnim znanstvenim standardima te hrvatskim propisima“, pojašnjavaju iz HZJZ-a.

Podaci dobiveni ovim projektom koristit će se za pripremu pitanja i upitnika za uvrštenje modula „Iskustvo pacijenta“ u redovito EHIS istraživanje val 4 koje će se provesti u zemljama članicama tijekom 2025. godine.

Irena Dragičević

Doktore, hitno!