//57 novih doktora znanosti!

57 novih doktora znanosti!

 

„55. promocija doktora znanosti na Sveučilištu u Splitu“

 

Na Sveučilištu u Splitu upriličena je jubilarna 55. promocija doktora znanosti na kojoj je uručeno 57 diploma.

„Danas je najsvečaniji dan, ne samo u našem gradu, nego i u državi jer slavimo znanje i pozitivna događanja koja unosimo u naš svakodnevni, ponekad i bremeniti život. Sveučilištu 57 doktora znanosti na jednom mjestu predstavlja veliku snagu i brojne mogućnosti promicanja znanja u cijelom svijetu. Prema rangiranjima svjetskih sveučilišta vidimo kolikim koracima naše Sveučilište grabi, a pojedine grane su na visokim pozicijama na meritornim ljestvicama kao što je primjerice Šangajska“, poručio je rektor Sveučilišta u Splitu prof.dr.sc. Dragan Ljutić.

Rektor je naglasio kako biti doktor znanosti danas znači početak znanstvenog puta, poručivši promoventima kako su im vrata Sveučilišta otvorena.

„Tražite svoje mjesto ovdje, širite svoju marljivost, svoj rad, a ovogodišnja promocija, kao i mnoge prije nje, su putokaz kako dalje. Kada pogledamo kamo stremimo i s kojom kvalitetom raspolažemo u našoj sredini, vi ste nam ponos“, kazao je rektor splitskog sveučilišta.

Rektor je iskazao zadovoljstvo što se na Sveučilištu planira otvoriti još doktorskih škola jer za to ima prostora.

„U Splitu zaista možete dosegnuti zvijezde. Otiđite u  svijet, no vratite se ovdje i radite jer su mogućnosti velike. Vi ste naša snaga“,  rekao je, istaknuvši i četiri doktorska studijska programa, koja su dobila oznake visoke kvalitete prema ocjeni Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

„Naše Sveučilište je funkcionalno integrirano i stalno se radi na još većem zajedništvu. Bez dobre edukacije i znanja nema napretka. Nemojte se bojati pitati i predlagati, tu smo da prihvatimo sve vaše sugestije na dobrobit Sveučilišta, zahvaljujem vam se na vašem trudu, dali ste neizmjeran doprinos našem Sveučilištu“, zaključio je rektor Ljutić.

Promovirani su pristupnici koji su doktorsku disertaciju obranili na sljedećim fakultetima:

 

Ekonomski fakultet:

 1. Damir Đogić
 2. Maria Đogić
 3. Darko Horvatin
 4. Miroslav Ivić
 5. Velimir Jukić
 6. Ana Juras
 7. Mario Matković
 8. Mijana Matošević Radić
 9. Zoran Paunović
 10. Marija Vukoja

 

Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje:

 1. Nikola Banduka
 2. Zvonimir Dadić
 3. Nedjeljka Grulović-Plavljanić
 4. Ivan Peko
 5. Pjero Petej
 6. Milan Perkušić
 7. Ivan Pivac
 8. Goran Trlin

 

Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije:

 1. Boris Čutura
 2. Katarina Rogulj

 

Filozofski fakultet:

 1. Andrijana Perković Paloš
 2. Zrinka Podhraški Čizmek
 3. Nikola Sunara

 

Katolički bogoslovni fakultet:

 1. Silvana Burilović Crnov

 

Kemijsko-tehnološki fakultet:

 1. Mejra Bektašević
 2. Maja Biočić

 

Kineziološki fakultet:

 1. Tea Bešlija
 2. Marino Krespi
 3. Ivana Kujundžić Lujan
 4. Biljana Kuzmanić
 5. Luka Pezelj

 

Medicinski fakultet:

 1. Ivana Alujević Jakus
 2. Marija Baković
 3. Marija Ban
 4. Tina Bečić
 5. Benjamin Benzon
 6. Sandra Benzon
 7. Ivana Blažević
 8. Krste Borić
 9. Lidija Bošković
 10. Luka Brčić
 11. Tonći Brković
 12. Ivana Kristina Delić Jukić
 13. Svjetlana Došenović
 14. Sandro Glumac
 15. Žana Kalajzić
 16. Višnja Kokić Maleš
 17. Mira Kuzmić
 18. Pave Markoš
 19. Filipa Markotić
 20. Antonela Matana
 21. Sanja Srdelić Mihalj
 22. Adrienne Stevens
 23. Ana Stipčić

 

Prirodoslovno-matematički fakultet:

 1. Martina Požar
 2. Sanda Šimičić

 

Sveučilišni odjel za studije mora:

 1. Anita Erdelez

 

I.D.

Doktore, hitno!