//Lani 4.017 nuspojava na lijekove

Lani 4.017 nuspojava na lijekove

 

„U 2018. prijavljeno pet posto više sumnji na nuspojave lijekova u Hrvatskoj“

 

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) danas je objavila kako je tijekom 2018. godine zaprimila 4.017 prijava sumnji na nuspojave lijekova u Hrvatskoj. Taj broj prijava sumnji na nuspojave lijekova bio je za 4,6% veći u odnosu na 2017. godinu, kada je zaprimljeno 3840 prijava. Polovina prijava bila je osnovana!

Prema broju prijava tri su najzastupljenije skupine lijekova: skupina L (lijekovi za liječenje zloćudnih bolesti i imunomodulatori), potom skupina N (lijekovi koji djeluju na živčani sustav) te skupina J (lijekovi za liječenje sustavnih infekcija).

Oko 16 posto nuspojava odnosilo se na poremećaje probavnog sustava, potom slijede opći poremećaji, odnosno reakcije na mjestu primjene lijeka, a oko 12 posto slučajeva su bili poremećaji živčanog sustava. Odnosno, nuspojave se najčešće svode na mučninu, proljev, osip i bol u trbuhu i glavi, a najčešće nestaju nakon prestanka primjene lijeka.

 „U 2018. godini nastavljen je trend porasta prijava zaprimljenih elektroničkim putem (putem on-line aplikacije i mobilne aplikacije) te je u odnosu na 2017. godinu porastao za 16,3%. Obrada prijava zaprimljenih elektroničkim putem zahtijeva manje utrošenog vremena i resursa, što značajno pridonosi učinkovitosti sustava praćenja sigurnosti primjene lijekova. HALMED je kontinuiranim promoviranjem uporabe mobilne aplikacije, putem koje pacijenti i zdravstveni radnici mogu na još jednostavniji i pristupačniji način prijaviti svaku sumnju na nuspojavu, i ove godine postigao rast od 25%, odnosno ovim putem zaprimljene su 94 prijave“, priopćeno je iz HALMED-a.

Najviše prijava, više od 53 posto, uputili su liječnici. Ljekarnici su uputili 29 posto prijava, a pacijenti oko 12 posto.

Irena Dragičević

Doktore, hitno!