//U šibenskim dagnjama na trogirskoj ribarnici Echerichia coli!

U šibenskim dagnjama na trogirskoj ribarnici Echerichia coli!

Ministarstvo poljoprivrede obavještava potrošače o povlačenju i opozivu proizvoda – DAGNJA – Mytillus galoprovincijalis, LOT 133068, datuma proizvodnje 30.08.2019. godine, zbog utvrđene bakterije Echerichia coli.

Proizvod je podrijetlom iz otpremnog centra za žive školjkaše KATIĆ, obrt za ribarstvo, trgovinu i usluge, vl. Ivica Katić, odobrenog broja 1537, stavljene na tržište u ribarnici TROGIR HOLDING d.o.o., Trogir, registracijskog broja R-8075, prodajno mjesto T.O. REČINA, vl. Zdene Smodlaka, Borisa Papandopola 5, Split.

Proizvod nije u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 2073/2005 o mikrobiološkim kriterijima za hranu. 

Podaci o proizvodu:DAGNJA – Mytillus galoprovincijalis

Proizvodi i pakira:KATIĆ, obrt za ribarstvo, trgovinu i usluge, vl. Ivica Katić, Šibenik, Šibenski zaljev – Ušće rijeke Krke, odobrenog broja 1537

Stavlja na tržište:T.O. REČINA, vl. Zdene Smodlaka, u sklopu ribarnice TROGIR HOLDING d.o.o., Trogir

Podrijetlo proizvoda:Hrvatska

I.D.

Doktore, hitno!