//Građanskim odgojem protiv nasilja nad i među djecom

Građanskim odgojem protiv nasilja nad i među djecom

 

“U ponedjeljak za pola milijuna učenika započinje nova školska godina”

„Svakako ne smijemo zatvarati oči ni pred, nažalost, brojnim nemilim događajima u posljednje vrijeme prema drugima i drukčijima koji ukazuju da hitno treba uvesti građanski odgoj kao zaseban predmet, a s provedbom istog treba krenuti već od vrtičke dobi. Da se navedeno napravilo davno prije, ne bismo bilježili porast maloljetničkog nasilja posljednjih godina. Cijelo društvo okreće glavu od problema i ne pokušava ga riješiti.  Kao najproblematičniji oblici nasilja ističu se oni prikriveni među kojima je verbalno nasilje koje tijekom školovanja barem jednom doživljava i do 80% djece, prikriveno nasilje gdje se ogovaranjima, klevetama i izlaganjem neistine ugled tog djeteta dovodi u pitanje te elektroničko nasilje putem društvenih mreža“, poručuje Toni Miljak, predsjednik SDP-ovog splitsko-dalmatinskog Županijskog savjeta za obrazovanje, kulturu i sport, u ime članica i članova Savjeta te svoje osobno ime te dodaje:

„Osim učenika, i svi ostali dionici obrazovnog sektora trpe različite oblike nasilja o čemu se uporno izbjegava govoriti dok ne izbije skandal kao što je bio prošle godine u Čakovcu. Umjesto da se problem rješava na nacionalnom nivou, pojedine jedinice lokalne uprave i samouprave su same odlučile rješavati taj problem. Primjer je grad Rijeka koja je uvela građanski odgoj u škole. Apeliramo na gradonačelnika Oparu i župana Bobana da naprave nešto po pitanju građanskog odgoja naše djece i mladih kako ne bismo više čitali naslove po medijima o napadima na području grada Splita i Županije na ljude drukčije rase, boje kože, nacionalnosti i slično“.

E.M.

Doktore, hitno!