//Lijek Picato izaziva rak kože?!

Lijek Picato izaziva rak kože?!

 

„Nekoliko studija ukazuju na povećani broj slučajeva karcinoma kože kod bolesnika koji primjenjuju lijek Picato!“

Lijek Picato, u obliku gela, koji se koristi za liječenje stanja kože pod nazivom aktinska keratoza, moguće je da izaziva rak kože, uključujući karcinom skvamoznih stanica. Informacije o lijeku od ranije sadrže upozorenje o slučajevima jednog tipa karcinoma kože (keratoakantom). Upozorenje se trenutačno ažurira kako bi uključivalo informacije o karcinomima bazalnih i skvamoznih stanica te o Bowenovoj bolesti.

„Povjerenstvo za ocjenu rizika na području farmakovigilancije (PRAC) pri Europskoj agenciji za lijekove (EMA) započelo je ocjenu lijeka Picato (ingenol mebutat) temeljem rezultata nekoliko studija koje ukazuju na povećani broj slučajeva karcinoma kože, uključujući karcinom skvamoznih stanica, u bolesnika koji su primjenjivali lijek Picato.  PRAC je preporučio zdravstvenim radnicima da u bolesnika koji su imali ili imaju karcinom kože oprezno primjenjuju lijek Picato. Bolesnici koji primjenjuju ovaj lijek trebaju i dalje pratiti pojavu bilo kakvih lezija na koži te odmah obavijestiti svog liječnika ako primijete bilo kakvu neuobičajenu pojavu na koži. U slučaju bilo kakvih pitanja bolesnici se trebaju obratiti svome liječniku“, priopćila je danas Hrvatska agencija za lijekove i medicinska pomagala (HALMED).

Kako bi zaključio povećava li Picato rizik od karcinoma kože, PRAC će sada ocijeniti sve dostupne podatke, uključujući one iz studija koje su još u tijeku. PRAC će procijeniti utjecaj tih podataka na odnos koristi i rizika lijeka Picato te treba li se provesti izmjena uvjeta odobrenja za stavljanje lijeka u promet u Europskoj Uniji.

O lijeku Picato

Picato je dostupan kao gel koji se primjenjuje na kožu zahvaćenu aktiničkom keratozom. Primjenjuje se kada vanjski sloj kože nije zadebljan ili uzdignut. Aktinička keratoza uzrokova je prevelikim izlaganjem suncu i može prijeći u invazivni karcinom kože.  Lijek Picato odobren je centraliziranim postupkom te ima odobrenje Europske komisije koje je važeće u svim članicama Europske unije. Na tržištu u Republici Hrvatskoj dostupan je u sljedećoj jačini: Picato 150 mikrograma/gram gel (ukupni sadržaj 0,47 g gela u tubi)

Što je keratoakantom

Keratoakantom je okrugli, čvrsti čvorić obično boje kože, s okomitim rubovima i karakterističnim središnjim kraterom koji sadrži roževinski materijal, a koji se obično spontano povlači. Keratoakantomi su kožni tumori koji nastaju od folikula dlake.  Keratoakantom (tumor keratoza) benigni je tumori, koji se pojavljuje uglavnom na licu, rukama, nogama, rijetko na sluznici. Brzo raste. Iako je u većini slučajeva dobroćudni, ako se ne liječi u 6% slučajeva razvija se u karcinom pločastih stanica.

Irena Dragičević

Doktore, hitno!