//Zdravstveno neispravna šunka i smrznuti oslić

Zdravstveno neispravna šunka i smrznuti oslić

Ministarstvo poljoprivrede obavještava potrošače o povlačenju i opozivu proizvoda:

 ŠUNKA ZA PIZZU, cca 3,8kg, šifre artikla 017676, sljedećih brojeva LOTa:

140423 – najbolje upotrijebiti do 18.11.2019.

141094 – najbolje upotrijebiti do 24.11.2019.

141404 – najbolje upotrijebiti do 2.12.2019.

141404 – najbolje upotrijebiti do 9.12.2019.

141971 – najbolje upotrijebiti do 15.12.2019.

Predmetni proizvod ŠUNKA ZA PIZZU cca 3,8kg, proizveden je od mesa iz Austrije za koje postoji sumnja u zdravstvenu ispravnost, o čemu je Ministarstvo poljoprivrede zaprimilo informaciju putem iRASFF-a.

Na tržište RH, preko dobavljača iz Slovenije ( Mesarstvo Oblak d.o.o., Industrijska ulica 17, 4226 Žiri),  distribuirala ga je tvrtka Stanić d.o.o., Kerestinaćka cesta 57/A, Kerestinec, Sveta Nedelja.

Zbog sumnje u zdravstvenu ispravnost, provodi se povlačenje i opoziv, a sukladno Uredbi (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.

Ministarstvo poljoprivrede obavještava potrošače o povlačenju i opozivu proizvoda Brzo smrznuti filet oslića (Merluccius hubbsi) bez kože, 60-200g/kom, LOT broja 12042019, datuma smrzavanja 12/04/2019, upotrijebiti do: 12/04/2021, podrijetlom iz Argentine, radi povećane količine ukupnog isparivog baznog dušika (TVB-N).

Proizvođač proizvoda je El Marisco S.A., Argentina, a proizvod na tržište stavlja subjekt u poslovanju s hranom PESCAMAR d.o.o., Rovinj.

Utvrđeno prekoračenje TVB-N ukazuje na lošu kakvoću mesa ribe i smatra se neprikladnim za ljudsku konzumaciju.

Proizvod nije u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 2074/2005 od 5. prosinca 2005. o utvrđivanju provedbenih mjera za određene proizvode na temelju Uredbe (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća i za organizaciju službenih kontrola na temelju Uredbe (EZ) br. 854/2004 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, odstupanju od Uredbe (EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća i o izmjeni uredbi (EZ) br. 853/2004 i (EZ) br. 854/2004 i Uredbom (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.

Detaljniji podaci o opozivu proizvoda dostupni su na službenoj stranici subjekta Pescamar d.o.o., http://pescamar.hr/

Dodatni podaci o proizvodu:

Proizvođač: El Marisco S.A., San Salvador 4779 – Mar del Plata, Argentina

Veleprodaja: Pescamar d.o.o., Obala A. Rismondo 19, Rovinj