//Europski dan jednakih plaća

Europski dan jednakih plaća

“U EU žene zarađuju 16,2 % manje od muškaraca”

Zarađivati manje samo zbog svog spola u 21. stoljeću naprosto je neprihvatljivo!

Ovim  tempom ekonomska jednakost neće biti dostignuta sljedećih 170 godina.

Europski dan jednakih plaća, označava dan kada žene u odnosu na svoje muške kolege zapravo prestaju primati plaću – rade za ništa gotovo dva mjeseca prije kraja godine.

Žene i muškarci su jednaki. To je jedna od temeljnih vrijednosti EU-a, ali u usporedbi sa svojim muškim kolegama žene i dalje dva mjeseca godišnje zapravo rade besplatno. U EU žene zarađuju 16,2 % manje od muškaraca. Takva razlika u plaćama nije nepoštena samo načelno nego i u praksi. Zbog takvih razlika žene nisu zakinute sam dok su radno aktivne, još više su zakinute kada odu u mirovinu jer su njihove mirovine čak 36,6 % manje i to također osuđuje mnoge žene na mirovinu u siromaštvu.

U Hrvatskoj je jaz u plaćama 10,4 %, odnosno muškarac prosječno zaradi oko 10.400 kuna bruto više od žene.

Prema podacima Eurostata, u EU-u žene u obrazovanju postižu jednako dobre rezultate kao i muškarci ili čak bolje, ali to se ne odražava na tržištu rada. U 2016. godini je 33 % žena u EU-u imalo završeno visoko obrazovanje u usporedbi s 29 % muškaraca. Usto, žene su i dalje malobrojne na vodećim položajima najvećih poduzeća u EU-u. Među svakih 14 članova odbora te svakih 20 glavnih direktora samo je po jedna žena.

Žene i muškarci ne smiju ostati samo deklarativno ravnopravni te će stoga važnost načela jednake plaće za jednaki rad ili rad jednake vrijednosti Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova zagovarati kroz novi EU projekt naziva „Jednaka prava- jednake plaće – jednake mirovine“. Cilj je projekta osigurati standarde, mjere i akcije koje će pridonijeti podizanju svijesti o problemu jaza u plaćama i mirovinama između muškaraca i žena, a sve kako bi se smanjio rizik siromaštva žene.

Kako bi se skrenula pozornost na neravnopravnost primanja muškaraca i žena, na austrijskim ulicama svake godine organiziraju se razne akcije. Jedna od zanimljivijih je ona pod nazivom „To je za plakati“. Pod tim sloganom prolaznicima se dijele kutije papirnatih maramica, ali i plan vođenja kućanstva koji omogućuje pravedniju raspodjelu kućanskih poslova između muškaraca i žena.

Eleonora Mandić

Doktore, hitno!