//19 milijuna kuna za primarnu zdravstvenu zaštitu

19 milijuna kuna za primarnu zdravstvenu zaštitu

 

„Školska poliklinika u Splitu dobiva modernu radiologiju“

Gotovo 19 milijuna kuna Splitsko-dalmatinska županija, preko svoje razvojne agencije RERE SD, uspjela je dobiti iz Europskog fonda za regionalni razvoj za projekt poboljšanja pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Od tog iznosa svega 15 posto izdvojit će županija i županijski Dom zdravlja iz svojih proračuna. Novac je namijenjen preuređenju objekata i kupnji nove opreme diljem Srednje Dalmacije.

„EU projektom poboljšanja pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Splitsko-dalmatinskoj županiji obuhvaćeno je 109 liječnika i 54 nove usluge. Novac za kupnju nove opreme dobit će ne samo liječnici, zaposlenici županijskog Doma zdravlja nego i koncesionari i to bespovratno, poručio je splitsko-dalmatinski dožupan, Luka Brčić.

Tako će se za preuređenje dva kata Školske poliklinike u Splitu utrošiti gotovo tri milijuna kuna. Na prvom katu uredit će se ordinacije obiteljske medicine, a na drugom radiologija.

„Uređenjem radiološke ambulante u prostoru Školske poliklinike uvelike će se smanjiti liste čekanja na radiološke pretrage u splitskoj bolnici“, kazao je dr. Marko Rađa, ravnatelj županijskog Doma zdravlja.

Samo za opremu u ambulantama u Splitu, Hvaru, Braču, Sinju, Vrgorcu, Imotskom, Visu, Makarskoj i Omišu utrošit će se 11 milijuna i 700 tisuća kuna. Na ovaj način zdravstvene usluge približavaju se pacijentima izvan Splita.

„Ovo je projekt koji zorno pokazuje kako ulaganja iz EU fondova u vrlo kratkom vremenu mogu promijeniti sliku u nekom od društveno važnih sektora“, istakno je Jozo Sarač ravnatelj Javne ustanove RERA SD za razvoj Splitsko-dalmatinske županije, koja je pružatelj tehničke potpore u projektu.

Na svim dionicima ovoga projekta sada je zadatak njegova uspješnog provođenja. Naime, Hrvatska je kroz EU fondove ugovorila osam i pol milijardi eura projekata, a za njihovu realizaciju, temeljem odrađenog posla na terenu, povukla svega tri i pol  milijarde.

Irena Dragičević

Doktore, hitno!