//Boro Pejdo: Medicinske sestre u Hrvatskoj – jučer, danas i sutra

Boro Pejdo: Medicinske sestre u Hrvatskoj – jučer, danas i sutra

 

Djelatnik sam KBC Split već 30 godina. Zadnjih šest godina sam Glavni tehničar Klinike za kirurgiju. Ujedno sam i predsjednik Hrvatske komore medicinskih sestara, podružnice Splitsko dalmatinske županije koja broji 3800 medicinskih sestara.

Istaknuti  ću probleme u sestrinstvu koji će vrlo brzo postati i problemi cijelog zdravstvenog sustava. Nedostatak medicinskih sestara je već ozbiljno prisutan u našem gradu, županiji i državi, a siguran sam da će kulminirati u sljedećem periodu koji je vrlo kratak.

Konkretno, u našoj županiji imamo samo jednu srednju zdravstvenu školu u Splitu. Nju u zadnjih nekoliko godina završava 48 medicinskih sestara po generaciji dok je tu školu, samo prije nekoliko godina, završavalo 110 medicinskih sestara, a prije dvadeset godina i do 150 medicinskih sestara. Budući da je Ministarstvo prosvjete smanjilo razrede na 24 učenika po razredu, a do tada su razredi imali po 35-37 učenika. Za napomenuti je i da je interes za upis za medicinske sestre vrlo velik te da se upisuju samo djeca s odličnim uspjehom. Dakle, nije  problem u interesu za upis kao kod nekih dugih zanimanja (građevina i sl.). Nije problem niti zapošljavanja jer su potrebe puno veće nego su upisne kvote. Međutim, odlučeno je da se, iz samo njima znanih razloga, ne poveća broj razreda s 3 na 4 (ili možda 5) nego smanji broj razreda s 3 na 2 , što je dovelo do sadašnje situacije.

Osnivači zdravstvenih škola su županije pa sam vlastite spoznaje iznio osobno županu, Blaženku Bobanu, prije godinu dana. Saslušao me i rekao da će utjecati na povećanje upisnih kvota, ali ništa po tom pitanju nije napravljeno. Nakon toga sam, na Županijskoj skupštini u lipnju 2019. na kojoj je bila tema stanje zdravstva u SDŽ, ukazao na isti problem te se u zaključku iste sjednice obvezuje Županiju da poveća upisne kvote za medicinske sestre. Unatoč tome, i u ovu školsku godinu su upisana samo dva razreda medicinskih sestara.

Za napomenuti je i da školovanje za medicinske sestre traje 5 godina, dakle godinu duže nego ijedno zanimanje SSS u Hrvatskoj. Jasno Vam je da ako sljedeće godine i povećamo upisne kvote, ti će učenici tek za 5 godina postati medicinske sestre.

Za napomenuti je i da su plaće medicinskih sestara toliko male, a uvjeti rada puno teži jer se već osjeti nedostatak osoblja. Nedostatak će biti sve veći te će iz tih razloga veliki broj naših educiranih sestara odlaziti u inozemstvo gdje smo više cijenjeni i puno bolje plaćeni. Uzmimo u obzir da je kroz zadnje dvije godine iz naše županije otišlo 50-ak medicinskih sestara, a to je iznimno velik broj s obzirom da ih se samo toliko upiše u jednoj godini.

Jako je izražen i problem nepriznavanja više i visoke stručne spreme za medicinske sestre koje su završile fakultete u Hrvatskoj. Postoji preko 2000 medicinskih sestara u Hrvatskoj kojima zdravstveni sustav ne priznaje visoki stupanj obrazovanja. Stoga se ne možemo čuditi što odlaze u inozemstvo gdje se njihova diploma i znanje pravedno cijeni i plaća.

Ukoliko svi zajedno pod hitno nešto ne napravimo po pitanju poboljšanja statusa medicinskih sestara kao i drugih zdravstvenih radnika u sustavu, i ne povećamo drastično upisne kvote, moramo shvatiti da nećemo imati osoblje za pružanje zdravstvene skrbi.

 Već je sad situacija takva da ćemo  svi to vrlo brzo osjetiti na vlastitoj koži.

Predsjednik Hrvatske komore medicinskih sestara Splitsko dalmatinske županije:

Boro Pejdo, magistar sestrinstva

 

Doktore, hitno!