//Početkom travnja će u Solinu početi s radom reciklažno dvorište

Početkom travnja će u Solinu početi s radom reciklažno dvorište

Kako svaki mjesec pišemo edukativne članke o razdvajanju otpada, tako smo prošli mjesec pisali o razdvajanju papira i plastike. Plastika se odvaja u žute spremnike, a papir u plave spremnike, nastavno na spomenuti članak dobili smo puno poruka i upita naših čitatelja. Najčešće pitanje je: „Gdje se odvozi  papir, a gdje plastika?“, te da imaju saznanja da bez obzira što  razvrstavaju otpad, da se sve odvozi na Karepovac i odlaže s ostalim nerazvrstanim otpadom.

Tragom toga portal „Doktore, hitno!“ krenuo je u akciju i otkrivanja vaših navoda, te smo saznali slijedeće:

Čistoća d.o.o. Split svakodnevno sa tri vozila (autosmećar) odvozi sa više od 800 lokacija otpad iz spremnika za odvajanje prikupljenog otpada. Na javnom natječaju izabran je koncesionar kojem se predaje prikupljeni otpad.

Koncesionar za odvojeno prikupljanje papira je „Unijapapir“ Solin, za plastičnu ambalažu, tetrapaka i staklenu ambalažu „Eko komunalije plus“ na TTTS-u.

Na deponiju Karepovac nije dozvoljeno odlaganje reciklažnog otpada.

Osim zelenih otoka na javno – prometnim površinama Čistoća d.o.o. Split je postavila dva mobilna reciklažna dvorišta na lokacijama Poljud (južna strana stadiona) i na Žnjanu (križanje Žnjanske i Biogradske ulice) u koje osim standardnih papira, plastike, tetrapaka i stakla možete odvojiti odjeću, obuću, stare baterije, lijekove i tonere.

Upravo su stigla još dva mobilna reciklažna dvorišta koje Čistoća d.o.o. Split priprema za postavljanje, a tri su u procesu nabave.

Početkom travnja će u Solinu početi s radom reciklažno dvorište, a istim će upravljati Čistoća d.o.o., a dozvoljeno je samo odlagati  otpad iz kućanstava. Reciklažno dvorište biti će dostupno isključivo građanima, a ne tvrtkama. Radit će pet dana tjedno, od čega tri u jutarnjem, a dva u popodnevnom terminu. Vrijednost ovog projekta je oko 4 milijuna kuna, od čega je 3,3 iz kohezijskih fondova.

Na FB stranici našeg portala objavljujemo i video koji je u suradnji s Gradom napravila Čistoća d.o.o. Split, a sufinanciran je iz EU fonda za projekt „Otpad nije smeće“.

D.H.

Doktore, hitno!