//Protiv koronavirusa lijekom za ebolu

Protiv koronavirusa lijekom za ebolu

“Započelo milosrdno davanje lijeka remdesivir životno ugroženima od covida-19”

 

Povjerenstvo za humane lijekove (CHMP) pri Europskoj agenciji za lijekove (EMA) donijeloje preporuke o korištenju protuvirusnog lijeka remdesivir, koji je trenutačno u istraživanju, kod liječenja bolesti COVID-19 u sklopu ‘milosrdnog davanja’ lijekova u Europskoj uniji.

“Milosrdno davanje lijeka je postupak kojim se omogućuje dostupnost lijeka koji nema odobrenje za stavljanje u promet bolesnicima koji boluju od kroničnih, ozbiljnih ili životno ugrožavajućih bolesti koje se ne mogu na odgovarajući način liječiti odobrenim lijekom i ne mogu sudjelovati u kliničkom ispitivanju”, pojašnjavaju iz Agencije za lijekove i medicinske proizvode, HALMED-a.

U laboratorijskim ispitivanjima pokazalo se da remdesivir djeluje protiv virusa SARS-CoV-2 kao i drugih tipova koronavirusa (primjerice SARS-CoV i MERS-CoV), no trenutačno su dostupni samo ograničeni podaci o uporabi remdesivira u bolesnika oboljelih od bolesti COVID-19.

Remdesivir je protuvirusni lijek koji se istražuje za liječenje bolesti COVID-19. Remdesivir je lijek koji ometa stvaranje virusnog genetskog materijala, sprječavajući umnožavanje virusa. Pokazao je in vitro aktivnost protiv različitih RNA virusa, uključujući virus SARS-CoV-2 te je prvotno razvijen za liječenje bolesti uzrokovane virusom ebole.

“CHMP preporukama želi osigurati ujednačen pristup vezano uz kriterije i uvjete primjene remdesivira prije nego ga države članice počnu primjenjivati putem programa milosrdnog davanja lijeka. Preporuke, čija implementacija nije obavezna, namijenjene su državama članicama EU-a koje trenutačno razmatraju provođenje takvih programa. U preporukama su objašnjeni način primjene remdesivira, prikupljanja preliminarnih podataka o sigurnosti te je navedeno koji bolesnici mogu imati koristi od primjene lijeka”, pojašnjavaju iz HALMED-a.

Irena Dragičević

Doktore, hitno!