//Zahvaljujući kamerama kažnjavaju se neodgovorni građani

Zahvaljujući kamerama kažnjavaju se neodgovorni građani

Ne odlažite građevinski otpad na javnim površinama!

Na službenoj Facebook stranici Grada Splita stoji priopćenje vezano za upućene prekršajne naloge Komunalnog redarstva građanima i pravnim osobama koje su odlagale otpad na javnim površinama. Objavu prenosimo u cijelosti;

Komunalno redarstvo Grada Splita u protekom je razdoblju izdalo oko 40 mandatnih kazni i sedam prekršajnih naloga protiv fizičkih i pravnih osoba radi nelegalnog odlaganja građevinskog i krupnog otpada.

U suradnji s Policijskom upravom Splitsko-dalmatinskom, a zahvaljujući dokazima s video kamera koje pokrivaju pojedina područja, Komunalno redarstvo prošlog je tjedna uputilo prekršajne naloge na nekoliko adresa građana i pravnih osoba.

Prema važećoj Odluci o komunalnom redu, građani koji su uhvaćeni u prekršaju kaznu za nepropisno odlaganje otpada i onečišćenje okoliša platit će u iznosu od 500 do 1000 kuna, a pravnim osobama kazna će biti naplaćena u visini od 2000 do 10000 kuna.

Čistoća Split od kraja listopada prošle godine kontinuirano, po nalogu Komunalnog redarstva, čisti divlja odlagališta građevinskog otpada u svim gradskim kotarima i mjesnim odborima, a zatim ga dalje predaje ovlaštenoj tvrtki na zbrinjavanje.

Od početka ove godine prikupljeno je ukupno 650 tona otpada, a svaka tona koja je predana na zbrinjavanje plaćena je po 450 kuna iz gradskog Proračuna.

Podsjećamo kako građevinski otpad nije dopušteno ostavljati na javnim gradskim površinama, građani su ga dužni zbrinuti kod ovlaštenog koncesionara. Trenutno je za to najbliža ovlaštena tvrtka Brkan-Plano d.o.o. Tvrtka Cemex u suradnji s Gradom Splitom i susjednim gradovima i općinama do kraja godine trebala bi osigurati novu lokaciju prihvata građevinskog otpada za šire splitsko područje.

Kada je u pitanju glomazni otpad, stari namještaj, madraci, otvori, …, građani imaju pravo na besplatan odvoz, a raspored odvoza po kotarima i mjesnim odborima nalazi se na web stranici Čistoće Split.

Molimo vas da se pridržavate tog rasporeda te da odgovornim postupanjem prema otpadu iz svog kućanstva pridonesete čistoći gradskih ulica.

Galerija slika:

Doktore, hitno!