//Čistoća postavila sedam mobilnih reciklažnih dvorišta na splitskom području

Čistoća postavila sedam mobilnih reciklažnih dvorišta na splitskom području

“Mobilna reciklažna dvorišta će se po potrebi premještati i u druge kotareve i mjesne odbore”


S ciljem što dostupnije usluge i poticanja građana na odvojeno prikupljanje otpada, Čistoća Split je na sedam lokacija na splitskom području postavila mobilna reciklažna dvorišta. U njih građani koji su u svojim domovima odvojili otpad, mogu odložiti staklo, plastiku, papir, metal, tetrapak, obuću i odjeću, tonere, baterije i lijekove.
Mobilna reciklažna dvorišta trenutno su na sljedećim lokacijama:
1. Poljud (s južne strane stadiona, pored poligona autoškole)
2. Mertojak (na križanju Žnjanske, Odeske i Biogradske ulice)
3. Kocunar (Mosećka ulica, pored crkve sv.Luke)
4. Lovret (na ulazu u parkiralište na Trgu HBZ)
5. GK Sućidar (u Vitezovićevoj ulici, kod DV Latica)
6. GK Sirobuja (kod prostorija GK Sirobuja u Mandićevoj ulici)
7. Petričevo, Podstrana
Mobilna reciklažna dvorišta će se po potrebi premještati i u druge kotareve i mjesne odbore, a trenutačni raspored biti dostupan je na web stranici Čistoće, na poveznici https://www.cistoca-split.hr/informacije/mobilna-reciklazna-dvorista.

D.H.

Doktore, hitno!