//OPREZ Povlači se PPK-ov ‘Vikend narezak’

OPREZ Povlači se PPK-ov ‘Vikend narezak’

“Sadrži mliječni protein koji nije deklariran na ambalaži”

Ministarstvo poljoprivrede obavještava potrošače o opozivu proizvoda ‘Vikend narezak’, 400g, oznake L. 00609.08700.95.2, datuma najbolje upotrijebiti do 09.06.2024., zbog neoznačenog mliječnog proteina na deklaraciji proizvoda.

Proizvod na tržište stavlja subjekt u poslovanju s hranom PPK karlovačka mesna industrija d.d., Karlovac.

S obzirom da proizvod sadrži neoznačen alergen, mliječni protein, proizvod može predstavljati rizik po zdravlje potrošača osjetljivih na isti dok ga osobe koje nisu alergične mogu i dalje upotrebljavati bez ograničenja.

Proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane i Uredbom (EZ) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o pružanju informacija o hrani potrošačima, kojom se izmjenjuju i dopunjuju Uredbe (EC) br. 1924/2006 i (EC) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća Direktive 2000/13 / EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Direktive Komisije 2002/67 / EZ i Direktive Komisije 2002/67 / EZ 2008/5 / EZ i Uredbe Komisije (EZ) br. 608/2004.

Detaljniji podaci o opozivu proizvoda dostupni su na web stranicama subjekata u poslovanju s hranom PPK karlovačka mesna industrija d.d., https://www.pivac.hr/hr/media/obavijest-za-kupce-povlacenje-i-opoziv-0

D.H.

Doktore, hitno!