//Odobreno korištenje deksametazona u borbi s koronavirusom

Odobreno korištenje deksametazona u borbi s koronavirusom

“Kortikosteroidom protiv COVID-a”

 


Europska agencija za lijekove, EMA odobrila je korištene kortikosteroida dexamethason u liječenju koronavirusa kod hospitaliziranih osoba, koje primaju kisik, odnosno su na respiratoru. Rezultat je to istraživanja u sklopu Recovery studije. Lijek se može primjenjivati kod odraslih i adolescenata od 12. godine života s najmanje 40 kilograma tjelesne težine. Može se davati oralno ili kroz infuziju. Preporučena doza je 6 miligrama jednom dnevno u trajanju od 10 dana.

Europska agencija za lijekove (EMA) prije nekoliko mjeseci je započela s ocjenom zahtjeva za davanje odobrenja za stavljanje u promet lijeka Dexamethasone Taw za liječenje hospitaliziranih bolesnika odrasle dobi oboljelih od bolesti COVID-19. Zahtjev za davanje odobrenja podnositelja zahtjeva tvrtke Taw Pharma prema ubrzanom postupku ocijenilo je Povjerenstvo za humane lijekove (CHMP) EMA-e.

U srpnju 2020. godine objavljeni su rezultati ispitivanja Recovery provedenog na bolesnicima hospitaliziranima zbog teških respiratornih komplikacija uzrokovanih bolesti COVID-19. Rezultati predmetnog ispitivanja pokazali su manji broj fatalnih ishoda u bolesnika liječenih deksametazonom. U bolesnika na invazivnoj mehaničkoj ventilaciji, 29% bolesnika liječenih deksametazonom preminulo je unutar 28 dana od početka liječenja deksametazonom u odnosu na 41% bolesnika koji su primali standardnu skrb, što predstavlja relativno smanjenje fatalnih ishoda za oko 35%. U bolesnika koji su primali kisik bez mehaničke ventilacije, preminulo je 23% bolesnika liječenih deksametazonom u odnosu na 26% bolesnika koji su primali standardnu skrb. U bolesnika koji nisu bili na mehaničkoj ventilaciji ili primali kisik, stopa smrtnosti nije se razlikovala između onih koji su primali deksametazon i onih koji su primali standardnu skrb, prenosi HALMED.

Lijekovi koji sadrže djelatnu tvar deksametazon već su nekoliko desetljeća odobreni za liječenje različitih stanja temeljem svojeg protuupalnog djelovanja. Predmetni zahtjev za davanje odobrenja za stavljanje lijeka Dexamethasone Taw u promet ne utječe na primjenu drugih lijekova koji sadrže djelatnu tvar deksametazon.

Dexamethasone Taw razvijen je kao hibridni lijek, što znači da je sličan referentnom lijeku u pogledu iste djelatne tvari, no razlikuje se u nekim drugim aspektima poput jačine, indikacije ili farmaceutskog oblika. Dexamethasone Taw će, poput svojeg referentnog lijeka Fortecortin Inject, biti dostupan u obliku otopine za injekciju te će se, u slučaju dobivanja odobrenja, primjenjivati za iste indikacije, no uz dodatnu indikaciju u liječenju bolesnika oboljelih od bolesti COVID-19.

D.H.

Doktore, hitno!