//ČISTOĆA: Srijedom se prazne ‘plavi’ kontejneri

ČISTOĆA: Srijedom se prazne ‘plavi’ kontejneri

Srijedom se obavlja pražnjenje plavih kontejnera za papir. 

Novine, časopise, knjige, bilježnice, kartone, papirnate vrećice i uredski papir možete odložiti u plavi kontejner, mobilno reciklažno dvorište ili u reciklažno dvorište odlagališta otpada Karepovac. Recikliranjem starog papira štedi se električna energija, voda i drvo, poručuju iz Čistoče.

D.H.

Dokotre, hitno!