//ČISTOĆA: Tri nova kontejnera za staklo

ČISTOĆA: Tri nova kontejnera za staklo

 

“U Tavelićevoj ulici na Visokoj te u Bana Berislavića i Sedam Kaštela u Spinutu”

Otpadno staklo je vrijedna sirovina. Odvojenim skupljanjem i recikliranjem staklenog ambalažnog otpada osigurava se ušteda prirodnih bogatstava (kvarcnog pijeska, vapnenca, prirodnog plina i dr.), energije i odlagališnog prostora te se smanjuje onečišćenje zraka, vode i tla.

Energija koja se uštedi recikliranjem jedne staklene boce, dovoljna je da žarulja od 100 W svijetli 4 sata.

“Da bi građanima omogućili što bliže odlaganje staklene ambalaže, danas smo na javne površine postavili tri nova kontejnera za staklo (u Tavelićevoj ulici na Visokoj te u Bana Berislavića i Sedam Kaštela u Spinutu).
Čuvajmo naš zajednički okoliš!”, poručuju iz splitske Čistoće.

D.H.

Doktore, hitno!