//Lijek protiv gube i tuberkuloze izaziva rak?!

Lijek protiv gube i tuberkuloze izaziva rak?!


“Pronađeno nitrozaminsko onečišćenje”

Koordinacijska grupa za postupak međusobnog priznavanja i decentralizirani postupak za humane lijekove (engl. Co-ordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures – Human, CMDh), objavila je nalaze se i informacije vezane uz prisustvo nitrozaminskih onečišćenja u lijekovima koji sadrže rifampicin.

„Nadležna tijela u Europskoj uniji istražuju moguću prisutnost nitrozaminskog onečišćenja, 1-nitrozo-4 metilpiperazina (MeNP) u pojedinim serijama djelatne tvari rifampicin“, poručuju iz Hrvatske agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED).

Rifampicin se koristi kao prva linija u liječenja tuberkuloze, a primjenjuje se i za liječenje drugih ozbiljnih infekcija, uključujući infekcije krvi i lepru.

Nitzrozamini su kemijski spojevi koje najčešće nalazimo u hrani, pivu, a ponekad i u vodi, a stvaraju rizik od raka. Nastaju interakcijom proteina i nitrita kao konzervansa, nužnih za inhibiciju rasta i razvoja patogenih bakterija. Njihova količina u hrani značajnije je viša od one detektirane u lijekovima.

„U skladu s odobrenim informacijama o lijeku, zdravstveni radnici trebaju nastaviti propisivati lijekove koji sadrže rifampicin kao i do sada, jer je rizik prestanka liječenja rifampicinom znatno veći od potencijalnog rizika koji predstavljaju MeNP onečišćenja.
Koordinacijska grupa za postupke međusobnog priznavanja i decentralizirane postupke (CMDh), koja predstavlja države članice EU-a, u kontaktu je s proizvođačima ovih lijekova kako bi se osiguralo odgovarajuće ispitivanje predmetne djelatne tvari“, poručuju iz HALMED-a.

D.H.
Doktore, hitno!