//14. hrvatski Dan mimoza – Nacionalni dan borbe protiv raka vrata maternice 23. siječnja 2021.

14. hrvatski Dan mimoza – Nacionalni dan borbe protiv raka vrata maternice 23. siječnja 2021.

Treći tjedan u siječnju obilježavamo sad već 15. europski tjedan prevencije raka maternice i 14. hrvatski Dan mimoza – nacionalni dan borbe protiv raka maternice 23. siječnja 2021.

U doba pandemije covid-19, nažalost, edukacija o prevenciji ove bolesti više se vrši u digitalnom obliku koji će informirati pacijentice o prevenciji raka grlića maternice i stvoriti dodatnu edukaciju.

Na taj način nastoji se osvijestiti žene kako prevenirati tu opaku bolest.

Metode prevencije su cijepljenje protiv HPV-a i redoviti godišnji ginekološki pregledi  te brisevi na HPV virus ovisno o preporuci nadležnog ginekologa.

HPV virus danas se smatra uzročnikom te opake bolesti, a ima puno tipova tog virusa.

Bitno je pojačati i provedbu cijepljenja protiv HPV virusa koji se provodi u 8. razredu osnovne škole, a naravno moguće je i kasnije.

Najvažnije je da se obavi i prije spolnog odnosa do 25. godine života.

Može se obaviti i nakon spolnog odnosa i tada ima visoki stupanj zaštite.

U početku kod mlađih pacijentica ginekološki pregledi, odnosno papa test, provode se jedanput godišnje, a ukoliko su nakon 25. godine života uredni, po novim smjernicama mogu se obavljati i svake 3 godine.

Pacijenticama koje dolaze prvi put potrebno je objasniti da je to jednostavna neinvazivna pretraga kojom se utvrđuje postoje li abnormalne stanice na vratu maternice.

Koristi se za rano otkrivanje predstadija raka maternice i raka maternice.

Roditelji trebaju podučiti svoje kćerke o načinima zaštite protiv raka maternice.

Izabrani ginekolog dužan je objasniti da je papa test citološka analiza obriska rodnice i vrata maternice.

Uzme se relativno bezbolno pri ginekološkom pregledu.

Papa test se prvi put u adolescenciji radi nakon spolnog odnosa, a najkasnije sa 20 g. života.

Kao zaključak važno je znati:

Da je  osim preventivnih pregleda važno i odgovorno spolno ponašanje, posebice adolescenata te primjerena zaštita pri spolnom odnosu tj.prezervativ.

Odrasle žene također bi trebale izbjegavati broj seksualnih partnera i seksualno promiskuitetne partnere.

Nekad pacijentice nakon poroda zanemare ginekološke preglede, ali moraju biti svjesne da su ti pregledi i dalje bitni, ne samo u prevenciji raka grlića maternice nego i u prevenciji raka sluznice maternice i raka jajnika koji se dijagnosticiraju jedanput godišnje ginekološkim ultrazvukom.

Dr. med. Dubravka Branica, ginekologinja

Doktore, hitno!