//Budući garažno-servisni kompleks Prometa na Dračevcu

Budući garažno-servisni kompleks Prometa na Dračevcu

 

 

-Bit će najsuvremeniji u ovom dijelu Europe-

U nešto više od protekle dvije godine, nova Uprava Prometa na čelu s Miroslavom Delićem, uhvatila se u koštac s nagomilanim problemima koji su ovu najveću gradsku tvrtku doveli na rub stečaja. U tom razdoblju izrađen je i proveden Plan restrukturiranja, nova organizacija i sistematizacija radnih mjesta, čime je broj zaposlenih umanjen za više od 100 zaposlenika. Proveden je Plan zbrinjavanja viška zaposlenih, a sa sindikatima je potpisan novi Kolektivni ugovor čime je nakon 12 godina došlo do povećanja plaća.

Racionalizacijom poslovanja operativni troškovi smanjeni su za više od 10 milijuna kuna, a dugovanja prema dobavljačima su prepolovljena. Uz sve to Promet je povukao značajna EU sredstva za implementaciju sustava e-ticketing i obnovu voznog parka s gotovo 100 novih autobusa.

Usporedno s provedenim aktivnostima odvijao se proces potpunog zaokreta budućnosti pa je tako ovih dana dovršeno i ‘Idejno rješenje garažno-servisnog kompleksa na Dračevcu’, za čiju izgradnju splitski Promet planira potraživati bespovratna EU sredstva. Procijenjena vrijednost ovog projekta iznosi cca 50 milijuna eura, a sam kompleks smjestit će se na površini od oko 30.000 m2. Uz nultu razinu, predviđene su i dvije podzemne etaže, a ukupna iskoristiva površina kompleksa iznosi cca 65.000 m2. Dvije podzemne etaže ukupne korisne površine cca 35.000 m2 koristit će se za parking autobusa i osobnih automobila. Prva etaža predviđena je isključivo za parking autobusa, dok će na drugoj uz autobuse parking dijelom koristiti i osobni automobili. Ukupni kapacitet podzemnih garaža predviđen je za smještaj 190 autobusa i oko 400 automobila.

Uz ulazni dio, na nultoj razini predviđen je prostor za prometne urede, stanicu za tehnički pregled, servis za pregled i manje popravke vozila, lakirnica, posebne radionice za popravak plinskih i električnih autobusa te prostori za Upravu i druge zaposlenike. Ukupna kvadratura navedenih objekata na nadzemnom dijelu kompleksa iznosi 19.200 m2 brutto izgrađene površine. Cijeli sustav složen je tako da prati tehnološki proces i to od povratka autobusa s vožnje i ulaska u kompleks pa do ponovne spremnosti za novu vožnju. Održivost kompleksa ostvarit će se instalacijom fotonaponske elektrane i postavljanjem solarnih panela na objekte, a tako dobivena energija, osim za potrebe kompleksa, koristit će se i za punjenje budućih električnih autobusa. Uz punionice za električne autobuse, u kompleksu su planirane još i punionice za plin i vodik.

– Potrebno je naglasiti da je u jesen prošle godine potpisan ugovor između grada Splita i Prometa, a kojim su sva prava i obveze za izradu projektno-tehničke dokumentacije prenesene na najveću gradsku tvrtku. Od tog trenutka traju vrlo intenzivne aktivnosti na ovom projektu pa je trenutno, nakon dovršetka Idejnog rješenja, u tijeku i faza ishođenja lokacijske dozvole te faza izrade projektnog zadatka za izradu glavnog i izvedbenog projekta. Cilj svih ovih aktivnosti je izgradnja funkcionalnog i modernog kompleksa kakav trenutno ne postoji u ovom dijelu Europe i koji će biti na ponos ne samo Prometu nego i svim suvlasnicima na čelu s Gradom Splitom – poručuju iz Prometa.

D.H.

Doktore, hitno!