//POVLAČI SE Kineska mješavina 5 začina

POVLAČI SE Kineska mješavina 5 začina

 

 

-Razlog je povećani udio pesticida-

Ministarstvo poljoprivrede obavještava potrošače o opozivu proizvoda LOBO, Kineska mješavina 5 – začina, 400g, broja artikla HS 16991, najbolje upotrijebiti do 20.08.2021., zbog prisutnosti pesticida etilen oksida.

Proizvod nije u skladu s Uredbom (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. veljače 2005. o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ i Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.

Detaljniji podaci o opozivu proizvoda dostupni su na facebook stranici subjekta u poslovanju s hranom,

https://hr-hr.facebook.com/AsianCashAndCarry?form=MY01SV&OCID=MY01SV


Podaci o proizvodu:

Izvoznik: Globo Foods Ltd., Phrapradaeng, Samutprakarn, Tajland

Uvoznik: Heuschen&Schrouff OFT B.V., Landgraaf, Nizozemska

Stavlja na tržište: PAN ASIA d.o.o.,Ivanićgradska 33, Zagreb.

D.H.

Doktore, hitno!