//XELJANZ Lijek za reumatoidni artritis izaziva infarkt i rak

XELJANZ Lijek za reumatoidni artritis izaziva infarkt i rak

 

 

-U posebnom riziku su pušači, bilo bivši ili aktivni-

HALMED je uputio pismo zdravstvenim radnicima o povećanom riziku od ozbiljnih kardiovaskularnih događaja i malignih bolesti kod primjene lijeka Xeljanz (tofacitinib) u odnosu na terapiju inhibitorima faktora tumorske nekroze alfa (TNF-α)lijeka.
Naime, u završenom kliničkom ispitivanju A3921133 u bolesnika s reumatoidnim artritisom, starosti 50 ili više godina s najmanje jednim dodatnim čimbenikom kardiovaskularnog rizika, zabilježena je povećana incidencija infarkta miokarda u bolesnika liječenihtofacitinibom u usporedbi s bolesnicima liječenima inhibitorima faktora tumorske nekroze alfa (TNF-α).
Ispitivanje je ujedno ukazalo na povećanu incidenciju malignih bolesti kod primjene tofacitiniba, osobito raka pluća i limfoma, izuzimajući nemelanomski rak kože, u usporedbi s inhibitorima TNF-α.
Tofacitinib se smije primjenjivati u bolesnika starijih od 65 godina, bolesnika koji su trenutni ili bivši pušači, bolesnika s drugim čimbenicima kardiovaskularnog rizika i bolesnika s drugim čimbenicima rizika od malignih bolesti samo u slučajevima kada nije dostupno odgovarajuće zamjensko liječenje.
Liječnici koji propisuju lijek trebaju upozoriti bolesnike na rizike povezane s primjenom lijeka Xeljanz, koji uključuju infarkt miokarda, rak pluća i limfom.

Tofacitinib je inhibitor Janus kinaze i indiciran je za liječenje:
• odraslih bolesnika s umjerenim do teškim reumatoidnim artritisom ili aktivnim psorijatičnim artritisom koji su imali neadekvatan odgovor na liječenje ili nisu podnosili jedan ili više lijekova koji modificiraju tijek reumatske bolesti.
• odraslih bolesnika s umjerenim do teškim aktivnim ulceroznim kolitisom koji su imali neadekvatan odgovor, koji su izgubili odgovor na liječenje ili nisu podnosili konvencionalnu terapiju ili biološki lijek.

U ožujku 2021. godine upućeno je pismo zdravstvenim radnicima o podacima dobivenima iz kliničkog ispitivanja A3921133 koji ukazuju na povećani rizik od ozbiljnih kardiovaskularnih događaja i malignih bolesti (izuzimajući nemelanomski rak kože) kod primjene tofacitiniba u bolesnika s reumatoidnim artritisom, starosti 50 godina i više s najmanje jednim dodatnim čimbenikom kardiovaskularnog rizika, u usporedbi s bolesnicima liječenima inhibitorima faktora tumorske nekroze alfa (TNF-α).

Nakon što je EMA završila postupak ocjene navedenih podataka, usvojene su preporuke koje su navedene u „Sažetku“ u prethodnom tekstu. Sukladno tome, ažurirat će se informacije o lijeku za lijek Xeljanz i edukacijski materijali za zdravstvene radnike i bolesnike.

Dugoročno ispitivanje sigurnosti primjene A3921133 u bolesnika s reumatoidnim artritisom Ispitivanje ORAL Surveillance (ispitivanje A3921133) bilo je veliko (4362 ispitanika), randomizirano, aktivno kontrolirano kliničko ispitivanje za procjenu sigurnosti tofacitiniba primijenjenog u dvije doze (5 mg dva puta dnevno i 10 mg dva puta dnevno) u odnosu na inhibitore TNF-α u ispitanika s reumatoidnim artritisom u dobi od 50 godina i više koji su imali barem jedan dodatni kardiovaskularni čimbenik rizika (definiran u planu ispitivanja kao trenutačno aktivni pušač, visoki krvni tlak, lipoprotein velike gustoće [HDL] < 40 mg/dl, šećerna bolest, bolest koronarnih arterija u anamnezi, preuranjena koronarna bolest srca u obiteljskoj anamnezi ili ekstraartikularni reumatoidni artritis). Neki od predmetnih čimbenika rizika su također poznati čimbenici rizika i za maligne bolesti.

Mjere koprimarnog ishoda ovog ispitivanja bile su utvrđeni ozbiljni kardiovaskularni događaji i utvrđene maligne bolesti (izuzimajući nemelanomski rak kože). Ovo ispitivanje povezano je s praćenjem događaja u najmanje 1500 ispitanika koje je trebalo pratiti tijekom tri godine. Prethodno određeni kriteriji neinferiornosti nisu bili ispunjeni za ove mjere koprimarnih ishoda i kliničko ispitivanje nije moglo dokazati da tofacitinib nije inferioran („nije gori od“) u odnosu na inhibitore TNF-α. Rezultati ispitivanja ukazuju na to da su navedeni rizici povezani s obje odobrene doze odnosno oba režima doziranja (5 mg primijenjeno dva puta dnevno, dok je doza od 10 mg dva puta dnevno odobrena samo u liječenju ulceroznog kolitisa).

U bolesnika liječenih tofacitinibom opažena je povećana pojava infarkta miokarda bez smrtnog ishoda, u usporedbi s inhibitorima TNF-α.
Stopa incidencije i omjer rizika za ozbiljne kardiovaskularne događaje i infarkt miokarda

Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih informacija. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu za ovaj lijek, poručuju iz HALMEDA-a.

D.H.
Doktore, hitno!