//HALMED: Povlači se Zofecard 7,5 mg filmom obložene tablete

HALMED: Povlači se Zofecard 7,5 mg filmom obložene tablete

 

 

-Riječ je o seriji 0041A-

Tvrtka Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o., nositelj odobrenja za stavljanje u promet lijeka Zofecard 7,5 mg filmom obložene tablete (zofenopril), u suradnji s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) provodi povlačenje serije 0041A predmetnog lijeka. Povlačenje se provodi do razine ljekarni.

Navedeni postupak povlačenja provodi se zato što je tijekom distribucije lijeka na tržište Republike Hrvatske stavljena serija lijeka namijenjena za tržište Republike Srbije.

Na tržištu Republike Hrvatske u prometu su dostupne druge serije predmetnog lijeka koje nisu zahvaćene navedenom neispravnošću, stoga povlačenje predmetnog lijeka ne ugrožava redovitu opskrbu tržišta.

Zofecard sadrži zofenoprilkalcij koji pripada skupini lijekova za snižavanje krvnog tlaka koji se nazivaju
inhibitori konvertaze angiotenzina (ACE inhibitori).

Zofecard se koristi za liječenje sljedećih stanja:

  • visokoga krvnog tlaka (hipertenzija),
  • srčanog udara (akutni infarkt miokarda) u ljudi koji mogu, ali i ne moraju imati znakove i simptome
    zatajenja srca, i koji nisu primali lijekove za otapanje krvnih ugrušaka (trombolitička terapija).

D.H.

Doktore, hitno!