//PESTICID Povlači se Jana vitamin happy

PESTICID Povlači se Jana vitamin happy

 

Ministarstvo poljoprivrede obavještava potrošače o opozivu sljedećih proizvoda:

Jana Vitamin naranča happy 1.5L PET roka trajanja 13.01.2022.

Jana Vitamin naranča happy 0.5L PET roka trajanja 20.01.2022.

zbog mogućeg sadržaja etilen oksida u sastojku proizvoda.

Proizvodi nisu u skladu s Uredbom (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. veljače 2005. o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ.

Detalji o opozivu dostupni su na web stranici subjekta u poslovanju s hranom https://jamnica.company/obavijest-o-opozivu-proizvoda/

Podaci o proizvodu:

Stavlja na tržište: Jamnica plus d.o.o., Zagreb.

D.H.

Doktore, hitno!