Hipokratov duel: Nasilje u vezama

Čaljkušić "Udarci na srcu i kostima jednako bole" „Ko se tuče, taj se voli”, “Nije mu stalo ako nije ljubomoran”, “Ne'š ti njega, ja ga motam oko malog prsta, a on ni trisku da mi…