USAMLJENOST I SAMOĆA U PARU

Nadam se da je svima poznata dječja priča „Pale sam na svijetu“ Jensa Sigsgaarda.Ne, ovo nije priča o Pali, ali je o samoći i usamljenosti u braku. Nobelovac Franqois Mauriac je jednom izjavio: „Malo se…