ČISTOĆA: Tri nova kontejnera za staklo

  "U Tavelićevoj ulici na Visokoj te u Bana Berislavića i Sedam Kaštela u Spinutu" Otpadno staklo je vrijedna sirovina. Odvojenim skupljanjem i recikliranjem staklenog ambalažnog otpada osigurava se ušteda prirodnih bogatstava (kvarcnog pijeska, vapnenca,…